Công văn mượn phòng họp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn mượn phòng họp


Công văn mượn phòng họp là văn bản được cá nhân, đơn vị gửi đến cơ quan , tổ chức khác đề nghị về việc mượn phòng họp.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

_________

Số: … /CV-…

V/v: mượn phòng họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MƯỢN PHÒNG HỌP

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………

Để thực hiện kế hoạch/nhiệm vụ……………………………………………………………….

Với yêu cầu……………………………………………………………………………………….

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho cuộc họp, chúng tôi -………………. có công văn này xin được kính đề nghị quý cơ quan cho chúng tôi được mượn phòng họp …. tại nhà …., trong thời gian từ …giờ… ngày … tháng … năm … đến … giờ cùng ngày.

Chúng tôi xin cam đoan việc mượn phòng họp chỉ nhằm mục đích tổ chức cuộc họp và sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của ……. về việc sử dụng cơ sở vật chất.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com