Dãy gồm các chất điện li mạnh là 2023

Dãy gồm các chất điện li mạnh là CACl2, NaOH, HNO3, quá trình phân li của các chất trong nước (hoặc khi nóng chảy) ra ion được gọi là sự điện li, chất điện li mạnh là chất tạo bởi axit mạnh hoặc bazo mạnh.

Câu hỏi:

Dãy gồm các chất điện li mạnh là

B. CACl2, NaOH, HNO3

C. CH3COOH, KNO3, FeCl2

D. H2SiO3, K2SO4, H2SO4

Đáp án đúng B.

Dãy gồm các chất điện li mạnh là CACl2, NaOH, HNO3, quá trình phân li của các chất trong nước (hoặc khi nóng chảy) ra ion được gọi là sự điện li, chất điện li mạnh là chất tạo bởi axit mạnh hoặc bazo mạnh.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Các dung dịch axit, bazo, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do, gọi là các ion. Ion gồm có ion âm hay còn gọi là anion mang điện tích âm (-) và ion dương (cation) mang điện tích (+). Quá trình phân li của các chất trong nước (hoặc khi nóng chảy) ra ion được gọi là sự điện li.

Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

Chất điện li được chia thành 2 loại là chất điện li mạnh và chất điện li yếu.Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion. Chất điện li mạnh gồm:

+ Các axit mạnh như: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

+ Các bazơ tan như: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

+ Hầu hết các muối:  NaCl, KCl, MgCl2, Na2SO4, K2SiO3,….

Chất điện li mạnh là chất tạo bởi axit mạnh hoặc bazo mạnh.

A có HCOOH điện li yếu

B gồm toàn chất điện li mạnh

C có CH3COOH điện ly yếu

D có H2SiOđiện ly yếu

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com