ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu số: 06/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

Tôi tên:……………………………………………..sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:………………………… cấp ngày:…………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:…………………………………… đường: ………………………………………………..

phường (xã):……………………………. quận (huyện):………………………………………..

– Là chủ đầu tư công trình tại số:………………………………………………………………

đường:……………………………phường (xã):…………….. quận (huyện):……………….

đã được…………… cấp Giấy phép xây dựng số: …   ngày….tháng…. năm…

– Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày……tháng…..năm…do………………………………cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ¨       Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm:                                                                  HCM, ngày… tháng… năm…..

–                                                                                        Người làm đơn,

–                                                                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com