Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản

Đơn đề nghị phong tỏa tài khoản là văn bản được một cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản của một chủ thể khác vì một mục đích nhất định (như để bảo đảm thi hành án, để tránh tẩu tán tài sản phạm tội,…).

Trong một số trường hợp, đơn này là đơn đề nghị chủ thể có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “phong tỏa tài khoản ngân hàng” của một chủ thể khác.

Trong những trường hợp khác, đơn này chỉ được hiểu là một văn bản đưa ra yêu cầu của một chủ thể này cho một chủ thể khác.

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể về hình thức của đơn đề nghị trên, bạn có thể sử dụng mẫu đơn sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày.…. tháng….. năm……. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA TÀI KHOẢN

(V/v: Áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của Ông/Bà…………..)

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ)………………

– Ông:……………………….- Chức vụ:………………. (người có thẩm quyền giải quyết yêu cầu)

(Trong trường hợp việc phong tỏa không liên quan đến việc tố tụng, mà chỉ đơn thuần là bạn đề nghị một chủ thể khác thực hiện việc phong tỏa, bạn có thể ghi phần kính gửi như sau:

Kính gửi:Ông/Bà/Công ty…………………………………)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng………………..;

Tôi tên là:…………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………. cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Tôi xin trình bày sự kiện sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn đề nghị này)

Căn cứ Điều 124 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 124. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước

Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Tôi nhận thấy hành vi của Ông:………………………… Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………. cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………….

Là:………………….. (ví dụ: bị đơn trong vụ án dân sự số………)

Đã đủ yếu tố để Quý cơ quan áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước của đối tượng trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và tổ chức áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác theo quy định trên đối với Ông:……………….. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin mình đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com