Đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Đơn đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là bộ nội vụ, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện là Ban tôn giáo chính phủ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CƠ SỞ TÔN GIÁO

– Căn cứ  Luật tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14

– Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Kính gửi: Ban tôn giáo …………………………..

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): …………..Trụ sở: …….

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ……………………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………….

Địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo: ………..

Người đại diện:

Họ và tên: ………….. Năm sinh:……

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………….

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ……………..

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………..

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:…………….

Nơi cư trú: …………………………..

Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: ……………………

  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com