Đơn khiếu nại chi cục thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại chi cục thuế

Đơn khiếu nại chi cục thuế là văn bản được cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng để đề nghị lần 1 Chi cục thuế xem xét lại quyết định hành chính/hành vi hành chính của chính chi cục thuế hoặc của các cá nhân làm việc trong chi cục thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Chi cục thuế/Ông/Bà,… có hành vi/đã ra quyết định………… trái pháp luật)

– Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ …..

Kính gửi: – Chi cục thuế……………….

(Tên cơ quan ra quyết định/quản lý chủ thể có hành vi, ra quyết định trái pháp luật)

Họ và tên:…………………………………. Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Mã số thuế (nếu có):………………………..

Là:…………… (ví dụ: chủ thể nộp lệ phí môn bài cho Công ty………….. Mã số thuế:………….. tại Chi cục thuế…….. vào ngày…/…/…..)

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

……………………………………………

(Trình bày về sự kiện dẫn đến việc viết đơn khiếu nại)

Căn cứ điểm…. Khoản….. Điều……. Luật/Nghị định/…… quy định:

“…” (trình bày căn cứ pháp luật chứng minh hành vi/quyết định mà bạn đã nêu trên của chủ thể là trái với quy định pháp luật)

Tôi nhận thấy, hành vi/quyết định của…………… là sai với quy định trên. Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết……………. (chủ thể có hành vi vi phạm/quyết định) do hành vi/quyết định đã vi phạm quy định tại điểm…. Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định/……

Vậy, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét các yêu cầu sau của tôi:

-…. (trình bày những yêu cầu của bản thân)

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin này có sai sót.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com