Đơn khiếu nại dành cho tập thể

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại dành cho tập thể

Đơn khiếu nại dành cho tập thể là văn bản được tập thể sử dụng để đề nghị các chủ thể có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

 (V/v: …………………)

– Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ …

Kính gửi: – ………………………………….

(Tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong từng trường hợp cụ thể)

Chúng tôi là……………. (ghi nhận đặc điểm chung của tập thể, ví dụ: người dân sinh sống tại khu………/ là công nhân của công ty………..). Và gồm những cá nhân sau:

Họ và tên:…………………………………. Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Họ và tên:…………………………………. Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

…. (liệt kê những cá nhân trong tập thể)

Thay mặt những chủ thể nêu trên.

Tôi tên là:………………………… Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Xin trình bày sự việc như sau:

…………………………………………

(Trình bày về sự kiện dẫn đến việc viết đơn khiếu nại)

Căn cứ theo quy định tại điểm…. Khoản….. Điều…… Luật/Nghị định/……………….:

“….”

(Là căn cứ mà bạn sử dụng để chứng minh sự kiện trên có dấu hiệu vi phạm)

Tôi nhận thấy, ông/bà/công ty/………… có hành vi/ra quyết định………………… về việc…………… mà tôi đã nêu trên là vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Do vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan có biện pháp giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những chủ thể có hành vi vi phạm.

Tôi có những yêu cầu sau đây, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét khi giải quyết sự việc trên:

– … (trình bày những yêu cầu, đề nghị này)

Tôi xin cam đoan những gì tôi đã nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm về những thông tin này trước pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com