Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại về nghĩa vụ quân sự


Khi nhận thấy việc khám sức khỏe không đủ tiêu chuẩn mà vẫn nhận được giấy gọi nhập ngũ hoặc kết quả khám sức khỏe không khách quan,… người tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể viết đơn khiếu nại để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

………………ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(Về giấy gọi nhập ngũ)

  • Căn cứ theo quy định tại Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ …

Kính gửi: – Ban chỉ huy Quân sự quận/huyện……(nơi gọi người khiếu nại nhập ngũ)

Phòng Y tế quận/huyện………..……….………….……..;

– Chủ tịch UBND quận/huyện….………….…………….… ;

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện………….…….;

Tôi là:………………………………………………… Sinh ngày :………………………………….

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………..

Giải trình nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc)

(Ví dụ : Tôi hiện đang sinh sống tại địa chỉ…………… Ngày ……….vừa qua, tôi có tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại……………… Kết quả khám sứ khỏe của tôi như sau : ………………

Chiếu theo quy định về phân loại sức khỏe tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì sức khỏe của tôi không đảm bảo để tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đến ngày… tháng …… năm……. tôi vẫn nhận được giấy gọi nhập ngũ)

Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TTLT- BYT – BQP Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về giấy gọi nhập ngũ của tôi do ông/bà……………………………… ký vào ngày….. tháng ….. năm ………

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và giải quyết kịp thời theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com