Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của Luật cạnh tranh (sau đây gọi chung là bên khiếu nại) có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh. Đơn khiếu nại có thể có nội dụng như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về: vụ việc cạnh tranh )

– Căn cứ Luật Cạnh tranh năm 2004;

Kính gửi: – CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Hoặc:

– HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH (đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh)

Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………….Cấp ngày: ………/………./……………………………

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà……………..     Chức danh:……………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có): …………………………………………….

Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………….Cấp ngày: ………/………./……………………………

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà………………    Chức danh:……………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có): …………………………………………….

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………. Fax (nếu có): …………………………………………………….

Email (nếu có): …………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có)

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): ………………………………………………..

Email (nếu có)…………………………………………….

Nội dung khiếu nại

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ví dụ:

Công ty chúng tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi vi phạm quy định của pháp luật cạnh tranh của công ty X.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2004:

“Điều 45. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo sau đây:

1. So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác;

…”

Công ty X đã cho ra mắt thị trường sản phẩm nước giải khát AAA từ ngày ….. Video quảng cáo của công ty X cho sản phẩm này có nội dung so sánh trực tiếp loại nước giải khát AAA với nước giải khát BBB của công ty chúng tôi. Đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh cũng như uy tín của công ty chúng tôi.

Ngày …/…/…, Công ty chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu Công ty X gỡ bỏ quảng cáo trên, nhưng đến nay Công ty X không thực hiện gỡ bỏ mà vẫn tiếp tục sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm nước giải khát AA cửa mình.

Do vậy, công ty ……. chúng tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh của công ty X tới Quý cơ quan. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề sau đây:

– ………… (những yêu cầu mà người khiếu nại mong muốn)

Ví dụ:

– Yêu cầu Công ty X gỡ bỏ quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

– Yêu cầu Công ty X bồi thường thiệt hại do quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh gây ra cho công ty khiến nại;

– …

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo. Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

– Cơ quan quản lý cạnh tranh

– (Hoặc) Hội đồng cạnh tranh

Kèm theo đơn:

– ………………….

– ………………….

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com