Đơn rút khiếu nại

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn rút khiếu nại

Đơn rút khiếu nại là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét về việc rút khiếu nại của cá nhân/tổ chức đó. Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là thủ trưởng cấp trên của người được phân công giải quyết vụ việc.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN RÚT KHIẾU NẠI

– Căn cứ Luật khiếu nại 2011

Kính gửi:  ……………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………… Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: …………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………..…………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………..

Tôi xin được trình bày với ………….. nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Ngày 12 tháng 01 tháng 2019, tôi nộp đơn khiếu nại về việc quá thời hạn ra thông báo thụ lý kể từ ngày 03/01/2019 tôi nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của thẩm phán Nguyễn Văn A số 01/2019/TB.

Ngày 13 tháng 01 năm 2019, tôi nhận được thông báo thụ lý số 02/2019/TB-TLVA của thẩm phán Nguyễn Văn A qua bưu chính đề ngày gửi là 05/01/2019. Vì do lỗi của bên bưu chính.)

Dựa vào Điều 10 Luật Khiếu nại 2011 về rút khiếu nại, Tôi xin rút lại yêu cầu khiếu nại của mình.

Kính đề nghị … xem xét và chấp thuận và ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com