Đơn trình bày về nguồn gốc nhà đất

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn trình bày về nguồn gốc nhà đất

Đơn trình bày về nguồn gốc nhà đất được chủ nhà đất sử dụng để kê khai các vấn đề liên quan đến nguồn gốc của quyền sử dụng đất và tài sản là nhà ở gắn liền trên đất với cơ quan chức năng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN TRÌNH BÀY VỀ NGUỒN GỐC NHÀ ĐẤT 

(Vv Trình bày về Nguồn gốc nhà đất của gia đình )

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã …………….

Tôi là:………………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… cấp ngày…./…./……… tại …………………………

Hiện đang sinh sống tại:………………………………………..

Là người có quyền sử dụng đất thửa đất số……… trên bản đồ địa chính số…….. tại địa chỉ ……………………………..

Tôi xin trình bày nguồn gốc quyền sử dụng đất và nhà ở nơi tôi đang sống với gia đình như sau:

(Trình về nguồn gốc có đất, quá trình sử dụng, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính….)

…………………………………………………………

(Ví dụ: Năm ….., mảnh đất nơi tôi đang sinh sống hiện nay vẫn là vùng đất hoang, nguyên sơ chưa được khai khẩn và có người đến cư trú. Được sự phát động của ……….. lúc bấy giờ, tôi cũng những người hàng xóm hiện nay đã thực hiện việc khai hoang đất đai nơi đây làm nơi sinh sống, canh tác và sử dụng đến ngày nay. Việc khai hoang đã được cơ quan …… thừa nhận thể hiện ở việc năm …….. chính quyền địa phương đã đưa người tới đo đã và làm các công tác định cư lập ấp quản lý. Từ năm ….. đến nay, gia đình tôi luôn thực hiện đầy đủ các quy định về nộp tiền sử dụng đất , không có phát sinh xung đột, tranh chấp với bất cứ cá nhân, tổ chức nào.)

Mảnh đất này được thể hiện trên hồ sơ địa chính có các thông tin về diện tích như sau:

(Thông tin về diện tích đất , thửa đất trên hồ sơ địa chính )

………………………………………………………..

Hiện nay, tôi có nhu cầu muốn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên, tôi làm đơn này trình bày về nguồn gốc sử dụng của đất đai của gia đình tôi, kính mong quý cơ quan xác nhận thông tin về nguồn gốc đất và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với đất đai của tôi để tôi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……….

Uỷ ban nhân xã …………. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất đai của thửa đất …………….. tờ bản số ……………….. diện tích …………… do ông/bà ………………………. là người sử dụng đất:

– Về nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………….

– Về tình trạng sử dụng đất: …………………………………………….

– Về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai: …………………………………………………

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ………….

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com