Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Công trình thuộc sở hữu tư nhân

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Công trình thuộc sở hữu tư nhân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Xây dựng mới  
Cải tạo sửa chữa  

                                  Kính gửi:…………………………………………………………….

Tên chủ đầu tư:……………………………………………………………………………………..

 • CMND số………………… cấp ngày……………………………………………………………
 • Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………………………
 • Số nhà :……………………. Đường:……………………………………………………………..
 • Phường (xã)……………… Quận (huyện) :…………………………………………………..
 • Tỉnh, thành phố :………………………………………………………………………………….
 • Số điện thoại :………………………………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng:

 • Lô đất số :………………… Diện tích………….. m2
 • Tại số nhà :………………. Đường :…………………………………………………………….
 • Phường (xã)……………… Quận (huyện)…………………………………………………….
 • Tỉnh, thành phố :………………………………………………………………………………….
 • Nguồn gốc đất :……………………………………………………………………………………
 • Chứng chỉ quy hoạch số (nếu có)……………………………………………………………

Nội dung xin phép xây dựng:…………………………………………………………………

 • Loại công trình :…………………………………………………………………………………..
 • Diện tích xây dựng tầng trệt : ………………. m2
 • Tổng diện tích sàn…….. m2
 • Chiều cao…………………………………………………………………………………………….

Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có) :………………………………………………………

 • Địa chỉ :…………………… Điện thoại:………………………………………………………..
 • Giấy phép hành nghề số :…………………………… cấp ngày……………………………

Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có) :………………………………………..

 • Địa chỉ:……………………. Điện thoại:………………………………………………………..
 • Giấy phép hành nghề số:……………………………. cấp ngày……………………………

Lời cam kết :

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

……, ngày…..tháng…..năm…….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com