Đơn xin đi học

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đi học

Đơn xin đi học là đơn được cá nhân sử dụng để đề nghị một cơ quan, tổ chức cho cá nhân này đi học theo chương trình mà cơ quan, tổ chức đó tổ chức.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

……. , ngày …  tháng … năm 2018

ĐƠN XIN ĐI HỌC

(V/v: Xin đi học theo chương trình đào tạo của Công ty…………… )

          – Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

          – Căn cứ Quyết định…………. của Công ty………… về chương trình đào tạo nhân viên ngày…./…./……

Kính gửi: – Công ty……………………………………….

                                            – Ông……………….. – Giám đốc Công ty…………………… 

      – Phòng …………….………………….

Tên tôi là: …………………………………  Sinh ngày: …/…/……… Giới tính: ….

Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….   Email: ………………………………………

Đang công tác tại: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

…………………………………………

(Ví dụ: Theo tôi được biết ngày…./…../……… Công ty…….. có tổ chức chương trình đào tạo cho nhân viên từ ngày…./…../……… đến ngày…../…../……… Với yêu cầu nhân viên tham gia phải đáp ứng các điều kiện như:………………………………………………….

Tôi xét thấy bản thân hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trên và nhằm nâng cao trình độ của chính mình để đáp ứng yêu cầu của công việc, tôi kính đề nghị Quý công ty xem xét cho tôi tham gia chương trình đào tạo này của Quý công ty.)

Tôi xin hứa trong và sau thời gian học sẽ công tác và thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của Quý cơ quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com