Đơn xin giao đất

Mẫu Đơn xin giao đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn…………………

……………………………………………………………………………………………………………..

(*)………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tên tổ chức xin giao đất:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Văn bản thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:……………………………………………..

 1. Địa điểm khu đất xin giao:……………………………………………………………………………..
 2. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………………………
 3. Mục đích sử dụng (năm, nếu có thời hạn):……………………………………………………….
 4. Mục đích sử dụng:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Phương thức trả tiền (nếu có):………………………………………………………………………..
 2. Cam kết:
 • Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn (nếu có);
 • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện tổ chức xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

* Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com