Đơn xin không tham dự phiên tòa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin không tham dự phiên tòa

Đơn xin không tham dự phiên tòa là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét cho chủ thể được mời tham dự phiên tòa không tham dự ohiên tòa vì một số lý do hợp lý nào đó theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN KHÔNG THAM DỰ PHIÊN TÒA

(V/v: Đề nghị được không tham dự phiên tòa ngày…/…../…… theo Giấy mời……….)

Kính gửi: – Tòa án nhân dân huyện/tỉnh…………….

– Ông……………… – Thẩm phán……….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Hội đồng xét xử,…)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015/Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

– Căn cứ …;

– Căn cứ hoàn cảnh thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, người có quyền lợi và lợi ích liên quan trong vụ án dân sự/hình sự số…………. được Tòa án nhân dân triệu tập/mời tham dự phiên tòa vào hồi……….. ngày…. tháng…… năm……… để giải quyết tranh chấp giữa:

Ông/Bà:……………………………….           Sinh năm:………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Và:

Ông/Bà:……………………………….           Sinh năm:………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(nếu là công ty thì trình bày các thông tin sau:

Công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…../……

Hotline:……………….    Số Fax:…………….

Người đại diện: Ông/Bà………………………………         Sinh năm:…………….

Chức vụ:………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………)

………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn xin không tham dự phiên tòa: như sức khỏe không đảm bảo, có công việc quan trọng đột xuất hoặc các lý do khách quan khác,…)

Do vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý tòa tiến hành xem xét lùi phiên tòa/…. (các đề nghị khác của bạn nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý tòa những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý tòa xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./…….;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com