Đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng

Đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng là văn bản được cá nhân, tổ chức (có thể là chính phó hiệu trưởng) sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là đơn vị quản lý) xem xét cho phó hiệu trưởng thôi chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm/ vì lý do sức khẻ cũng như các lý do khác theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(V/v: Đề nghị miễn nhiệm Ông/Bà….………….)

Kính gửi: – Trường………………

– Ban giám hiệu trường…………….

-Ông……………………… – Hiệu trưởng trường……………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ…

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, có thể là chính phó hiệu trưởng nhưng cũng có thể là một cá nhân khác trong trường,…)

…………………………………………

(Bạn trình bày sự việc và lý do dẫn đến việc bạn cho rằng chủ thể giữ chức phó hiệu trưởng hiện tại không đủ điều kiện/tư cách để tiếp tục giữ chức vụ này, đây có thể là điều kiện về trình độ chuyên môn, thái độ làm việc, sức khỏe,…)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường xem xét và tổ chức điều tra xác minh sự việc trên. Qua đó, tổ chức cuộc họp để xem xét việc miễn nhiệm:

Ông:………………………………. Sinh năm:……………..

Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường……………

Nhiệm kỳ:…………………………

Theo:…………………………. (Căn cứ bổ nhiệm,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý trường có câu trả lời sớm cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho thông tin mà tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm đơn này những tài liệu, văn bản sau đây, nếu có:………………… (bạn cần liệt kê tình trạng tài liệu, văn bản mà bạn gửi đi, số lượng văn bản, là bản gốc hay bản sao, dạng ảnh hay văn bản,…)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com