Đơn xin miễn sinh hoạt cựu chiến binh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn sinh hoạt cựu chiến binh

Đơn xin miễn sinh hoạt cựu chiến binh là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét miễn sinh hoạt cựu chiến binh vì một số lý do nhất định nào đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT CỰU CHIẾM BINH

(V/v: Đề nghị miễn soạn giáo án môn………. Năm học………..)

Kính gửi: – Chi hội Cựu chiến binh………..

(Hoặc:

– Phân hội Cựu chiến binh………….)

– Căn cứ

– Căn cứ….;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, ví dụ: Hội viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ ngày…/…./…… đến nay.

Hoạt động tại Chi hội Cựu chiến binh…… từ ngày…/…/….. đến…………

Quá trình hoạt động:………………………………………………………………………

Khen thưởng:…………………

Kỷ luật:……………….

Vì hoàn cảnh và lý do sau:

………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn cho rằng bạn đủ điều kiện để được miễn sinh hoạt Hội/Chi hội………, đó có thể là điều kiện về sức khỏe/hoàn cảnh gia đình….)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều……. Quyết định…………. quy định:

“…” (Bạn trích căn cứ mà bạn sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền miễn việc soạn giáo án cho bản thân vào năm học mà bạn đề nghị, ví dụ:

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2007 quy định:

Điều 7:

Hội viên tuổi cao, thường xuyên đau yếu hoặc hoàn cảnh gia đình quá khó khăn được miễn công tác và sinh hoạt Hội trong từng thời gian, Chi hội xem xét và Ban chấp hành Hội cơ sở chuẩn y. Nơi có Phân hội, thì do Phân hội xem xét và Ban chấp hành Hội cơ sở chuẩn y.”)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Hội/Chi hội Cựu chiến binh xem xét và chấp nhận cho tôi được miễn sinh hoạt Hội/Chi hội cựu chiến binh trong các sinh hoạt………….. của Hội/Chi hội trong thời gian từ ngày…./…./…… đến…………….

Tôi xin hứa trong thời gian này sẽ……………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý hội/chi hội chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu dưới đây để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã đưa ra:

1./………

2./…….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng tài liệu, văn bản mà bạn đã gửi kèm)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com