Đơn xin miễn soạn giáo án

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn soạn giáo án

Đơn xin miễn soạn giáo án là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và chấp nhận cho chủ thể này được miễn soạn giáo án do một số lý do hợp lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN SOẠN GIÁO ÁN

(V/v: Đề nghị miễn soạn giáo án môn………. Năm học………..)

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (quận, thị xã)………..

– Trường……………………..

– Ban Giám hiệu trường…………………

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ….;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, ví dụ: giáo viên dạy môn……. Tại trường…………….. theo Hợp đồng…………… ngày…/…./…… giữa tôi và……………)

Trình độ chuyên môn:……………………..

Ngày vào ngành:………………………

Vì hoàn cảnh và lý do sau:

……………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn cho rằng bạn đủ điều kiện để được miễn soạn giáo án, đó là các điều kiện về kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng giảng dạy cũng như các nội dung giảng dạy,…)

Căn cứ điểm…. Khoản…. Điều……. Quyết định…………. quy định:

“…” (Bạn trích căn cứ mà bạn sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền miễn việc soạn giáo án cho bản thân vào năm học mà bạn đề nghị)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và chấp nhận cho tôi:

1./Được sử dụng giáo án…………… năm học……….. mà bản thân tôi đã soạn vào năm học…….. được gửi kèm theo đơn.

2./Được miễn soạn giáo án môn…………. Năm học……………

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu sau:…………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng tài liệu, văn bản mà bạn đã gửi kèm, trong đó bao gồm cả mẫu giáo án mà bạn xin phép được sử dụng vào năm học này)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com