Đơn xin ra trại cai nghiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin ra trại cai nghiện

Đơn xin ra trại cai nghiện là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị với chủ thể có thẩm quyền xem xét, chấp nhận cho cá nhân đang cai nghiện ra trại cai nghiện.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN RA TRẠI CAI NGHIỆN

Kính gửi: -Cơ sở cai nghiện………………..

– Giám đốc cơ sở cai nghiện…………….

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

– Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP;

– Căn cứ Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 136/2016/NĐ-CP;

– Căn cứ….;

– Căn cứ vào nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, bố/mẹ của:

Bệnh nhân:……………………..    Sinh năm:………….

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Hiện đang được điều trị tại Phòng bệnh số:……….. Khoa……….. của Cơ sở theo Hợp đồng số…… ký ngày…/…./…… giữa…….. và…………

Ngày vào cơ sở:………………..….

Ngày hết hạn theo hợp đồng (nếu có):………………..

Tuy nhiên, do:

…………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn xin ra trại cai nghiện, như tình trạng kinh tế gặp khó khăn, gia đình có thể tự quản lý người bệnh, đã hết thời hạn theo h ợp đồng và không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng,…)

Nên tôi làm đơn này để đề nghị cơ sở xem xét và tổ chức cho Bệnh nhân:…………………… đang điều trị tại…………….. ra trại cai nghiện vào ngày…/…./……..

Tôi (và gia đình) xin hứa, nếu cơ sở chấp nhận đề nghị này của tôi, (chúng) tôi sẽ……………….. (cam đoan về việc sẽ quản lý, giám sát người bệnh, không cho người bệnh tiếp xác lại với chất gây nghiện,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong cơ sở xem xét trả lời sớm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com