Đơn xin rút sổ đoàn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin rút sổ Đoàn


Đơn xin rút sổ Đoàn là văn bản dùng cho cá nhân là các Đoàn viên vì những lý do khác nhau mà Đoàn viên muốn rút sổ Đoàn. Văn bản này được viết bởi các Đoàn viên và được gửi đến Ban chấp hành Đoàn tại đơn vị mà người đó đang sinh hoạt.

THÀNH ĐOÀN …..

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

ĐƠN XIN RÚT SỔ ĐOÀN

Kính gửi: BCH Đoàn trường……………………………

Tôi là:……………………………………………………….. Sinh ngày:……………………….

MSSV:………………………………………………………………………………………………..

Sinh viên lớp: ………….. Khoa: …………………….. Khóa học:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này mong BCH Đoàn trường cho tôi rút sổ Đoàn.

Trình bày lý do xin rút sổ Đoàn (Ví dụ như xin rút sổ Đoàn vì chuyển trường học)

Để chuyển về:……………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com