Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích là văn bản được cá nhân, chủ thể có quyền và lợi ích liên quan sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (Tòa án) tuyên bố một người là mấy tích theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong một số trường hợp, đơn này có thể được trình bày theo mẫu mà Tòa án cung cấp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Yêu cầu tuyên bố Ông/Bà……… là mất tích)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Kính gửi: – Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)…………..

Họ và tên người yêu cầu:……………… Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Tôi xin trình bày với Quý Tòa việc  như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc dẫn tới việc làm đơn)

Do đó, tôi làm đơn này để yêu cầu Quý Tòa tuyên bố:

Ông/Bà……………. Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Mất tích.

Để……………….. (lý do, mục đích yêu cầu)

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 387 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu ,chứng cứ sau:…….. (liệt kê các tài liệu, chứng cứ có ghi rõ số lượng, bản gốc hay bản sao).

Tôi xin cam kết những lời khai trong đơn này là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm nếu những lời khai trên là sai.

Kính mong Quý Tòa xem xét và chấp nhận yêu cầu của tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Xem thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com