TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Mẫu TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm…….

TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

TỜ KHAI

NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

  1. Tên tổ chức thuê đất:………………………………………………………………………………….
  2. Ngành nghề kinh doanh chính:…………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ:……………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..
  4. Tài khoản số:……………………………….. Tại ngân hàng:………………………………………
  5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..
  6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

1.Đất được thuê

Địa chỉ lô đất, Phường, xã, đường phố, số nhà Diện tích từng lô đất (m2) Giá thuê đất: đ/m2/năm Tiền thuê đất một năm (đ) Ghi chú
Nhóm I Nhóm II
    1:……..

2:……..

……….

……….

Cộng:

…………

   

2.Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..)

  • Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng
  • Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo trên.

…..ngày….tháng….năm

Đại diện cho tổ chức thuê đất

(Ký tên, đóng dấu)

II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế

Nội dung Đơn vị tính Lô 1 Lô 2 Lô… Cộng
1.       Diện tích đất thuê

2.       Giá đất

3.       Tỷ lệ nộp tiền thuê

4.       Đơn giá thuê đất

5.       Số tiền thuê đất 1 năm

m2

đ/m2

%

đ/m2/năm

đ

       

….ngày….tháng….năm….

NGƯỜI KIỂM TRA TÍNH TOÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com