Nhận định nào sau đây không đúng? 2023

Nhận định không đúng là công thức là hàm, vì hàm là các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán, nếu công thức không được định nghĩa sẵn từ trước dùng dữ liệu cụ thể để tính toán không được gọi là hàm.

Câu hỏi:

Nhận định nào sau đây không đúng?

B. Hàm là công thức

C. Hàm sum dùng để tính tổng

D. Hàm xác định giá trị lớn nhất là max

Đáp án đúng A.

Nhận định không đúng là công thức là hàm vì hàm là các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán, nếu công thức không được định nghĩa sẵn từ trước dùng dữ liệu cụ thể để tính toán không được gọi là hàm.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Hàm là các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán. => Nhận định B đúng

Ưu điểm khi dùng hàm:

+ Dùng hàm giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn.

+ Tiết kiệm thời gian và tránh được những sai sót khi phải tự viết công thức.

+ Có thể sử dụng địa chỉ ô để tính toán.

– Cú pháp của hàm:

+ Phần 1: tên hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

+ Phần 2: các biến. các biến được liệt kê trong dấu “( )” và cách nhau bởi dấu “,”.

– Đối số của hàm:

+ Là các biến, biến ở đây có thể là 1 số, 1 địa chỉ ô, hay 1 khối.

+ Số lượng đối số( biến) này phụ thuộc theo từng hàm khác nhau.

– Sử dụng:

+ B1: chọn ô cần nhập và nháy đúp

+ B2: gõ dấu =

+ B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, đầy đủ tên hàm và biến

+ B4: nhấn phím Enter

Một số hàm thông dụng là hàm sum (hàm tính tổng), hàm average (hàm tính trung bình cộng), hàm max (hàm xác định giá trị lớn nhất), hàm min (hàm xác định giá trị nhỏ nhất),… => Nhận định C và D đúng.

Như vậy, nhận định sai là A, vì chỉ các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán mới là hàm.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com