BẢN TÍNH GIÁ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Công ty Luật LVN cung cấp: BẢN TÍNH GIÁ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 

….ngày…tháng….năm…

BẢN TÍNH GIÁ BÁN

NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

Địa chỉ nhà :……………………………………………………………………………….

Tên người mua :…………………………………………………………………………..

1.Hiện trạng nhà ở :

  • Loại nhà :…………………….(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng)
  • Cấp, hạng nhà :…………………………………………………………………..
  • Nền, sàn :………………………………………………………………………….
  • Tường :…………………………………………………………………………….
  • Mái :…………………………………………………………………………………
  • Diện tích sử dụng :……..m2

+ Trong đó :

Diện tích ở :……………………. m2

Diện tích phụ :………………… m2

Diện tích đất ở :………………. m2

2.Giá bán nhà ở :

a/  Giá nhà ở :

Giá bán nhà ở = giá trị còn lại của nhà ở x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng.

(Bằng số) :……………………………………………………………………………..

b/  Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng :

Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính)

……………………………………………………………………………………………

(Bằng số) :……………………………………………………………………………..

Giá bán nhà ở = (a + b):……………………………………………………………

(Ghi bằng chữ) :………………………………………………………………………

Có kèm theo biên bản ngày……………..về xác định giá trị còn lại của nhà ở.

 

DUYỆT UBND CÁN BỘ

 

Tính giá

ĐD HỘI ĐỒNG

 

Bán nhà ở

ĐẠI DIỆN

 

Bên bán

 


 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com