Di chúc

Công ty Luật LVN cung cấp: Di chúc

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày……..tháng………năm……………..

(Ngày …………….. tháng …………….. năm ……………….),

vào lúc……. giờ ………phút,

tại Phòng Công chứng số …………….thành phố Hồ Chí Minh ;

 

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

  • Ông : ……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh        : ………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số   : ………………………. ………… do: …………………………

cấp ngày …………… tháng ………… năm …………………………………………

Địa chỉ thường trú               : ………………………………………………………….

 

 

  • Bà : ……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh        : ………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số   : …………………………… do: ………..………………

cấp ngày …………… tháng ……………. Năm ……………………………………..

Địa chỉ thường trú               : ………………………………………………………….

 

 

Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt

(sức khỏe của chúng tôi còn được kiểm chứng bởi giấy khám sức khỏe do

…………………………………… cấp ngày ………………………..  đính kèm),

chúng tôi tuyên bố nội dung Di chúc của chúng tôi và yêu cầu Công chứng viên của Phòng Công chứng số………..thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lại dưới đây như sau:

Vợ chồng chúng tôi là chủ sở hữu căn nhà số:

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

 

Căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Nay chúng tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của chúng tôi nêu trên nh­ư sau:

Sau khi chúng tôi qua đời

 

  • Họ và tên :………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh        :……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân        số :…………………………………………………. do:……………………………….

cấp ngày……………….tháng……………………. năm…………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú               :……………………………………………………………………………………………..

 

 

  • Họ và tên :………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh        :……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân        số :…………………………………………………. do:……………………………….

cấp ngày………………tháng…………………….. năm…………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú               :……………………………………………………………………………………………..

 

sẽ được thừa hưởng di sản thừa kế do chúng tôi để lại là phần thuộc sở hữu của chúng tôi trong căn nhà số ……

kể trên. Ngoài………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

chúng tôi không để lại di sản thừa kế của chúng tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

Để làm chứng cho việc chúng tôi lập di chúc, chúng tôi có mời hai nhân chứng là:

  • Họ và tên :………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh        :……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân        số :…………………………………………………. do:……………………………….

cấp ngày……………….tháng……………………. năm…………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú               :……………………………………………………………………………………………..

 

 

  • Họ và tên :………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh        :……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân        số:………………………………………………….. do:……………………………….

cấp ngày………………tháng…………………….. năm…………………………………………………………….

Địa chỉ thư­ờng trú               :……………………………………………………………………………………………..

 

 

Hai nhân chứng kể trên là do chúng tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của chúng tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi  dân sự.

Chúng tôi đã được nghe nhân chứng đọc lại nội dung di chúc do Công chứng viên Phòng Công chứng số ……….thành phố Hồ Chí Minh ghi chép  trên đây và xin xác nhận nội dung di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản…………trang, Phòng Công chứng số…….. thành phố Hồ Chí Minh l­u giữ 01 bản.

 

           Nhân chứng                                                              Người lập di chúc

1                                           2

(Ký và ghi rõ họ và tên)          (Ký và ghi rõ họ và tên)                 (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

[55] Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 ca y ban nhân dân thành ph


 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com