Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú


Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân là người Việt Nam muốn xin bảo lãnh cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Mẫu văn bản này được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên:……………………………………………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam o    Nữ o  3- Sinh ngày ……..tháng………..năm…………………

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………….

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) ………………………………………………………………………….

– Điện thoại liên hệ/Email:…………………………………………………………………………

5- CMND/CCCD số:…………………. Ngày cấp:……..Nơi cấp:……………………

6- Nghề nghiệp:……………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………………..

II. Người được bảo lãnh:

STT Họ tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Quan hệ (2)
             
             
             

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú.

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com