Đơn đề xuất nhân sự

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề xuất nhân sự


Đơn đề xuất nhân sự là văn bản của cá nhân nhân viên gửi tới Ban Giám đốc công ty (thường là đang đảm nhận chức vụ được Ban Giám đốc tin tưởng) đề xuất, tuyển dụng, bổ nhiệm, lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc mà Ban Giám đốc đang tìm kiếm. Cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

………., ngày …… tháng ….. năm ………

ĐƠN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ

Căn cứ Quy chế tuyển dụng và làm việc của công ty;

Căn cứ Nhu cầu, yêu cầu của Phòng…………../Ban ………;

Căn cứ năng lực của ông/bà ……………….. (Đối với đề xuất nhân sự cụ thể cho công việc)

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty ……………………

Ông/bà …………………………. – Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT công ty

Tôi là: …………………………………….. Sinh năm: ……………………

Là nhân viên phòng ………………………………. Chức vụ: Trưởng phòng/………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với Ban Giám đốc đề xuất về nhân sự như sau:

(Trình bày lý do, nhu cầu sử dụng người lao động/năng lực của người lao động được đề xuất phù hợp với công việc/chức vụ dự kiến, nội dung đề xuất,…)

…………………

Ví dụ:

(Hiện nay, Phòng pháp chế đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công ty đảm bảo hoạt động xuyên suốt của các phòng ban nên nhân viên phòng pháp chế luôn phải làm việc thêm giờ, cùng với kế hoạch hoạt động của công ty phát triển dự án mới …………………………………, công việc của phòng pháp chế cũng theo đó mà tăng lên để phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Bởi vậy, so với khối lượng công việc, số lượng nhân viên phòng pháp chế hiện nay là không phù hợp.

Để đảm bảo hoạt động của công ty cũng như hoạt động của dự án, tôi làm đơn này xin đề xuất với Ban Giám đốc/Ban lãnh đạo công ty có phương án bổ sung nhân lực cho phù hợp với khối lượng công việc được giao cho phòng pháp chế.)

Phương án dự kiến bổ sung thêm 02 người( nhân viên).

Kính đề nghị Ban Giám đốc/Ban lãnh đạo công ty xem xét, chấp thuận.

Chân thành cảm ơn./

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191.

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com