Đơn kiến nghị của tập thể

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn kiến nghị của tập thể

Đơn kiến nghị tập thể là văn bản được tập thể sử dụng để phản ánh với chủ thể có thẩm quyền  những vướng mắc vụ thể trong thực hiện, sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân, qua đó đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA TẬP THỂ

(V/v: Kiến nghị quy định về ………….)

Kính gửi: – Văn phòng Chính phủ;

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

– Căn cứ…;

– Căn cứ thực tiễn cuộc sống.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1./Ông/Bà:………………………….. Sinh ngày…. tháng….. năm………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

2./Ông/Bà:………………………….. Sinh ngày…. tháng….. năm………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

3./…. (Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo ………………… (văn bản làm căn cứ đại diện như Hợp đồng ủy quyền)

Thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, theo đó, bạn trình bày thực tiễn áp dụng pháp luật về hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân, nêu rõ quy định này được quy định ở văn bản pháp luật nào)

Tôi nhận thấy, quy định về ……… tại ………… là không hợp lý với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và có sự thay đổi hợp lý đối với quy định này, tiến hành:

1./……..

2./………. (Đưa ra đề nghị của bạn, nếu có)

Kính mong Quý cơ quan xem xét và đáp ứng đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho thông tin trên, tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:………………….. (liệt kê số lượng, tình trạng văn bản, tài liệu, chứng cứ khác chứng minh, nếu có, mà bạn đã gửi kèm đơn này)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com