Đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu

Mẫu Đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019

ĐƠN XIN XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH NỢ XẤU

Kính gửi: Ngân hàng A

Căn cứ  Quy chế lưu hành nội bộ ngân hàng A

Tên tôi là: ………………………………Sinh ngày:…/…./………………………..

CMND/CCCD Số:……………… Ngày cấp: …/…/…….Nơi cấp:………………..

HKTT:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………..

Vào ngày…/…/…tôi có làm hồ sơ vay tại ngân hàng A một khoản nợ X hạn phải trả là ngày…/…/… năm 2018. Đến thời hạn, do hoàn cảnh khó khăn tôi không có khả năng chi trả nên khoản nợ trên đã được liệt vào danh sách nợ xấu. Sau khi tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán khoản nợ xấu của mình vào ngày…/…./… đến nay trong lịch sử quan hệ tín dụng tôi vẫn có tên trong danh sách nợ xấu. Điều này gây khó khăn cho tôi trong việc thực hiện vay vốn của mình tại Ngân hàng.

Dựa vào  Khoản…. Điều….. quy chế lưu hành nội bộ của Ngân hàng A, tôi  xin  quý cơ quan xóa tên tôi khỏi danh sách nợ xấu với các khoản nợ trước đây tại Ngân hàng để tôi tiếp tục thực hiện các thủ tục vay vốn sắp tới.

Tôi xin gửi kèm đơn này giấy xác nhận thanh toán khoản nợ lập ngày…/…./…….

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét, giaỉ quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

…………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com