Hợp đồng thuê phiên dịch

Mẫu Hợp đồng thuê phiên dịch

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Hợp đồng thuê phiên dịch là văn bản của cá nhân/tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên được thuê thực hiện các công việc dịch thuật văn bản, tài liệu cho bên thuê theo quy định của hợp đồng, bên thuê trả tiền cho bên được thuê.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ PHIÊN DỊCH

Số…../HĐT-…

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ…;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay , ngày…tháng…năm…, tại địa chỉ…,chúng tôi gồm:

I. BÊN THUÊ

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

II. BÊN ĐƯỢC THUÊ (PHIÊN DỊCH VIÊN)

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

Sau khi hai bên bàn bạc, thoả thuận, đã đồng ý ký kết Hợp Đồng này với những điều khoản như sau:

Điều 1.           Nội dung của Hợp đồng

Bên được thuê đồng ý thực hiện công việc dịch các văn bản, tài liệu, giấy tờ từ tiếng… sang tiếng….. theo sự phân công của Công ty.

Điều 2.           Thời hạn và công việc phải làm

Bên được thuê làm việc theo thời gian:

-Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm….

-Làm việc từ 8h sáng đến 17h chiều, nghỉ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

-Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận của các bên và theo nhu cầu công việc của bên thuê.

-Trường hợp bên được thuê nghỉ đột xuất thì phải thông báo trước cho bên thuê ít nhất…ngày.

Điều 3.           Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

-Bên thuê bàn giao, phân công công việc cho bên được thuê;

-Đảm bảo tính hợp pháp của văn bản, tài liệu gốc;

-Tạo điều kiện để bên được thuê hoàn thành công việc được giao;

-Trả lương đầy đủ,đúng hạn cho bên được thuê;

-Mọi vấn đề thay đổi, phát sinh đều phải thông báo trước cho bên được thê biết trước ít nhất…ngày.

Điều 4.           Quyền và nghĩa vụ của bên B

-Hoàn thành đúng thời hạn, đủ, đảm bảo chất lượng của công việc được giao;

-Cần cù, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc;

-Bảo mật mọi thông tin, tài liệu mà bên thuê giao cho.

Điều 5.           Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

-Mức lương cứng phiên dịch: … đồng/tháng

-Số tiền trên đã bao gồm:………… Và chưa bao gồm:……………

-Phương thức thanh toán: Tiền mặt

-Trả lương vào ngày mùng … hàng tháng.

Điều 6.           Trách nhiệm của các BÊN và xử lý vi phạm Hợp đồng

Các bên có thể tự thỏa thuận về việc xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Nếu không thỏa thuận được thì các bên sẽ phải chịu phạt vi phạm là …% giá trị của hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

-Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia thì sẽ phải chịu phạt …% giá trị của hợp đồng;

-Bên được thuê không hoàn thành công việc đươc giao hoặc dịch sai quá nhiều(trên….%)

-Bên được thuê không giao tài liệu đúng thời hạn đã cam kết.

Điều 7.           Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

-Cả hai bên thỏa thuận đồng ý chấm dứt hợp đồng;

Bên thuê bị thanh lý, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Bên được thuê hoàn tất việc dịch tài liệu và bên thuê thanh toán xong cho bên được thuê

-Trong trường hợp bên thuê hoặc bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ theo quy định tại hợp đồng này thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.

Điều 8.           Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9.           Hiệu lực của Hợp đồng

-Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 7. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản hợp đồng phải được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền của các bên ký;

– Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên B giữ ….bản, bên A giữ … bản.

….ngày…tháng…năm…

 

BÊN THUÊ

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC THUÊ

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com