Mẫu Báo cáo thực hiện chính sách đối với người lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa

Mẫu số 7

Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
BCĐ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP (TÊN DOANH NGHIỆP)
——–
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
—————-

 

STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số Ghi chú
1 Vốn điều lệ Triệu đồng    
1.1 Tỷ lệ cổ phần của nhà nước %    
1.2 Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động %    
1.3 Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp %    
2 Mua cổ phần ưu đãi của người lao động      
2.1 Số lao động mua cổ phần ưu đãi Người    
2.2 Tổng số cổ phần ưu đãi Cổ phần    
2.3 Tổng giá trị cổ phần ưu đãi Triệu đồng    
3 Mua thêm cổ phần ưu đãi của người lao động      
3.1 Số lao động mua thêm cổ phần ưu đãi Người    
3.2 Tổng số cổ phần ưu đãi mua thêm Cổ phần    
3.3 Tổng giá trị cổ phần ưu đãi mua thêm Triệu đồng    
4 Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Người    
4.1 Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp      
  a) Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành      
b) Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động      
c) Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa      
4.2 Số lao động còn hạn hợp đồng lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần      
5 Chính sách đối với lao động dôi dư      
5.1 Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP      
5.2 Kinh phí thực hiện chính sách lao động dôi dư      
  a) Từ nguồn của doanh nghiệp      
b) Từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp      
6 Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo Bộ luật Lao động Đồng    

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
TM. BAN CHỈ ĐẠO
CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com