Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

Phụ lục 47
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
TÊN THƯƠNG NHÂN: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…                       …………, ngày …… tháng …  năm …..…          Mẫu BC số 01-TN  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU  
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)  
TÊN THƯƠNG NHÂN:…….
Trụ sở tại: ……….
 
Điện thoại: .….. Fax: ……            
Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….          
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)      
I. TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU          
TT Tên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân Địa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân Tên rượu Nồng độ cồn Mua trong kỳ Bán trong kỳ  
Số lượng Đơn vị (Chai,bịch…) Tổng trị giá (VNĐ) Số lượng Đơn vị (Chai, bịch…) Tổng trị giá (VNĐ)  
1                      
2                      
3                      
                     
TỔNG CỘNG:                    
                       
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT                  
                       
           
Người lập biểu         Thương nhân      
            (Ký tên, đóng dấu)      
                       
       

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com