Mẫu Báo cáo tình hình sản xuất rượu năm

PHỤ LỤC 22
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

       
Địa chỉ trụ sở chính:…………..……….
Tel:……………….……Fax:…..……….
Giấy phép sản xuất rượu (Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công) số:………….cấp ngày………
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM …
(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)
               
  I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
  Chủng loại rượu Sản lượng sản xuất
( lít)
Tỷ lệ so với năm trước dự  kiến năm tiếp theo
(lít)
Tình trạng thiết bị Tình hình đầu tư mở rộng
  Số lượng d/c chiết (nếu có) CS h/đ
1              
2              
3              
             
  TỔNG CỘNG:            
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
Chủng loại rượu Số lượng tiêu thụ
( lít)
Tỷ lệ so với năm trước dự  kiến năm tiếp theo
(ngàn lít)
Ghi chú
1              
2              
3              
             
TỔNG CỘNG:            
               
   

 

Người lập biểu

 

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com