Mẫu Báo cáo tình hình triển khai giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mẫu 10/GPKDVT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông)

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

 
   

Số: ………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 (từ tháng                      năm đến tháng               năm)

 

Kính gửi: Cục Viễn thông

 

  1. I. Thông tin về Giấy phép

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số       …        do…cấp ngày…tháng…năm

  1. II. Tình hình triển khai Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp
TT Các hoạt động Đã thực hiện (*) Thông tin/tài liệu kèm theo (**) Sẽ thực hiện trong 12 tháng tiếp theo (***)
1 Thuê, mua thiết bị   Hợp đồng thuê, mua, bàn giao thiết bị  
2 Lắp đặt thiết bị   Danh sách địa điểm lắp đặt thiết bị  
3 Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể cáp)   Số lượng nhà, trạm, cột, cống, bể cáp đã phát triển  
4 Phát triển điểm cung cấp dịch vụ   Danh sách điểm cung cấp dịch vụ đã phát triển  
5 Kết nối viễn thông   Danh sách các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đang thương lượng/đã ký thoả thuận kết nối viễn thông  
6 Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin   Tiến độ triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin  
7 Nhân lực   Số cán bộ/nhân viên đã tuyển dụng được  
8 Các hoạt động khác (ghi rõ)      

 

Trân trọng./.

  Nơi nhận:

 

–                      Như trên;

–                      …..

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

 

Ghi chú

  •            đánh dấu X nếu đã thực hiện

**          điền thông tin nếu đánh dấu X vào cột “Đã thực hiện”

***        đánh dấu X nếu dự kiến thực hiện trong 12 tháng tiếp theo

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com