Mẫu Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn công ty quản lý quỹ

Phụ lục số 02

Mẫu danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; ban kiểm soát, nhân viên nghiệp vụ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN KIỂM SOÁT, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

  1. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn
STT Họ và tên cá nhân /Tên công ty

(sắp xếp theo thứ tự về tỷ lệ sở hữu từ cao xuống thấp)

Thông tin về cổ đông/thành viên góp vốn Số lượng cổ phần, phần vốn góp Giá trị cổ phần, phần vốn góp Tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp/vốn điều lệ Chữ ký
Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp (đối với tổ chức)

 

Số CMTND

(đối với cá nhân góp vốn, người đại diện phần vốn góp)

       
A Cổ đông sáng lập/thành viên sáng lập
 

 

 

 

1

CCông ty A

DĐại diện phần vốn góp của công ty là

OÔng/bà:

NNguyễn văn/thị B

CChức vụ

           
 

2

gNguyễn Văn A

 

           
….              
B Cổ đông/thành viên góp vốn
 

 

 

 

1

CCông ty A

DĐại diện phần vốn góp của công ty là

OÔng/bà:

NNguyễn văn/thị B

CChức vụ

           
 

2

gNguyễn Văn A

 

           
…..              

 

  1. Danh sách hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát
STT Họ và tên Số CMTND/ Hộ chiếu Loại thành viên HĐQT (độc lập/khác) Chức vụ Chức vụ khác tại công ty QLQ Chữ ký
A Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên      
1            
2            
….            
B Thành viên Ban kiểm soát      
1            
2            
..            

 

III. Danh sách nhân viên nghiệp vụ, KSNB và các bộ phận khác

STT Họ và tên Số CMTND hoặc Hộ chiếu Loại CCHN kinh doanh chứng khoán hoặc tương đương/cơ quan cấp Vị trí công tác dự kiến Chữ ký
1          
2          
         

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về  những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

TM. Cổ đông, thành viên, chủ sở hữu

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com