Mẫu Danh sách người hành nghề thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Phụ lục III              

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 .…., ngày…… tháng…… năm ……

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Công ty………..

 

TT Họ và tên CMND/hộ chiếu Số chứng chỉ hành nghề Loại CCHN
Số Ngày cấp Nơi cấp
I Trụ sở chính          
  …..          
II Chi nhánh

(chi tiết từng chi nhánh)

         
           
III Phòng giao dịch

(chi tiết từng phòng giao dịch)

         
  ……          

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com