Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Phụ lục 1

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT – BYT

 Ngày 29  tháng 3 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Mẫu số 1a/ĐĐN-CC

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ……[1]……., ngày…… tháng …. năm  20…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: …………………………..[2]…………………………………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……………………… Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: ………………………………………….  Email ( nếu có): ………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược………………………………………..…………………

Từ ngày …..…………………………..……….đến ngày…….………..………………………………

Đơn vị công tác cuối cùng…………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các hình thức tổ chức kinh doanh sau [3]:

 

1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc  
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm  
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc  
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
8 Nhà thuốc  
9 Quầy thuốc  
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp  
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
12 Tủ thuốc trạm y tế  
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc  
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc  
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc  
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế  
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế  
  ……  

 

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan:

  • Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược  và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

     

  • Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề;

  • Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh;

–  Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

 

………………, ngày      tháng     năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn  
2. Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định [4]  
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp)  
4. Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài)  
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;  
6. Hai ảnh 04cm x 06cm  

 

[1] Địa danh

[2] Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

[3] Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.

[4] Đối với Dược sĩ tốt nghiệp hệ Chuyên tu nếu chỉ đăng ký loại hình Nhà thuốc thì không cần có xác nhận thời gian thực hành.

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com