Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu số 1b/ĐN-CLCC

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,

Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

 

Kính gửi: …………………………[1]……………………………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……………………… Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: ………………………………………….  Email ( nếu có): ………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày…..………………

Được phép hành nghề với các hình thức tổ chức kinh doanh sau [2]:

1 Doanh nghiệp sản xuất thuốc  
2 Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm  
3 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
4 Doanh nghiệp bán buôn thuốc  
5 Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
6 Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
7 Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế  
8 Nhà thuốc  
9 Quầy thuốc  
10 Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp  
11 Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu  
12 Tủ thuốc trạm y tế  
13 Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc  
14 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc  
15 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc  
16 Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế  
17 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế  
  ……  

Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……

Lý do (mất, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú người được cấp chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn): ……………..……………………………………..

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược; tôi xin cam đoan thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

 

………………, ngày      tháng     năm

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau [3]:

1. Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược;  
2. Hai ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm (chụp không quá 6 tháng).  

 

[1] Tên địa danh

[2] Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.

[3] Các mục hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com