Mẫu Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết khiếu nại đúng thời hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….tháng …. năm 201…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: giải quyết khiếu nại đúng thời hạn)

Kính gửi: – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ……………………..

        Tôi là ……………………….., sinh ngày ……………………….., Giấy chứng minh nhân dân số ……………………….. do Công an thành phố ………. cấp ngày ……………………….., Hộ khẩu thường trú tại: ………………………..

Tôi là Người nhận được Quyết định hành chính số ……………………….. về việc ……………………….. của ………………. , trong văn bản này đã có nhận định rằng:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Không đồng ý với nhận định trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày …./…./….. tôi đã có Đơn khiếu nại đối với Quyết định hành chính số ……………………….. về việc ……………………….. của ……………….. Tuy nhiên, đến nay ( ngày ……/……/201….) Quý cơ quan vẫn chưa có văn bản chính thức về việc giải quyết khiếu nại này.

Vì các lý do trên, bằng văn bản này tôi đề nghị Quý cơ quan sớm có văn bản trả lời đối với Đơn khiếu nại ngày …/…./…. của tôi để việc giải quyết khiếu nại đúng pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!                                     

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com