Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Mẫu số 3/GXN

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
    

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

Tên đơn vị ………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận ông/bà……………………………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại…………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã có thời gian công tác tại…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

 

….., ngày      tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com