Mẫu Phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa

Mẫu số 6

Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
——–
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
—————-

 

TT Nội dung Tổng số Ghi chú
I Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa    
1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động    
2 Lao động làm việc theo HĐLĐ    
  a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn    
b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng    
c) Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng    
3 Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của công ty    
II Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa    
1 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành    
2 Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động    
  a) Hết hạn hợp đồng lao động    
b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động    
c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy định của pháp luật    
3 Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp    
  a) Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP    
b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm    
III Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần    
1 Số lao động mà hợp đồng lao động còn thời hạn    
2 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội    
  a) Ốm đau    
b) Thai sản    
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp    
3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động    
  a) Nghĩa vụ quân sự    
b) Nghĩa vụ công dân khác    
c) Bị tạm giam, tạm giữ    
d) Do hai bên thỏa thuận (không quá 03 tháng)    

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com