Mẫu Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

PHỤ LỤC II-6

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ………….. ………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc)…………………………….

Điện thoại:…………….

Họ và tên Kế toán trưởng:……………….

Điện thoại:……………

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………

Tỉnh/Thành phố:……………….

Điện thoại: ………………..Fax:………………

Email:……………………..

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)
  Hạch toán độc lập c
  Hạch toán phụ thuộc c
4 Năm tài chính:

 

Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động:……………………
6 Đăng ký xuất khẩu:………………..
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

 

Tài khoản ngân hàng:……….

Tài khoản kho bạc:………………..

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)
  Giá trị gia tăng c
  Tiêu thụ đặc biệt c
  Thuế xuất, nhập khẩu c
  Tài nguyên c
  Thu nhập doanh nghiệp c
  Môn bài c
  Tiền thuê đất c
  Phí, lệ phí c
  Thu nhập cá nhân c
  Khác c
9 Ngành, nghề kinh doanh chính2:………………………
       

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………………
– ………………………
– ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi.

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com