Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 2023

Tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng, tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều, tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều và ngược lại, nếu hình chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy thì sẽ tạo ra tứ diện đều.

Câu hỏi:

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

B. 6

C. 8

D. 10

Đáp án đúng B.

Tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng, tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều, tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều và ngược lại, nếu hình chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy thì sẽ tạo ra tứ diện đều.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều, tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều và ngược lại, nếu hình chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy thì sẽ tạo ra tứ diện đều.

Tứ diện đều có 4 mặt và 6 cạnh. các tính chất tứ diện đều cụ thể là:

– 4 mặt tứ diện là (ABC); (ACD); (ABD); (BDC). Các mặt của tứ diện là những tam giác có ba góc đều nhọn. 

– 6 cạnh của tứ diện là AB; AC; AD; BD; BC; CD. Trong đó các cạnh bên đều sẽ bằng nhau:  AB = AC = AD = BD = BC = CD.

– Góc ở mỗi mặt tứ diện là 60 độ. Tổng các góc tại một đỉnh bất kì của tứ diện là 180.

– Bốn đường cao của tứ diện đều có độ dài bằng nhau.

– Tâm của các mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp nhau, trùng với tâm của tứ diện.

– Hình hộp ngoại tiếp tứ diện là hình hộp chữ nhật.

– Các góc phẳng nhị diện ứng với mỗi cặp cạnh đối diện của tứ diện bằng nhau.

– Đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện là một đường thẳng đứng vuông góc của cả hai cạnh đó.

– Một tứ diện có ba trục đối xứng.

– Hình tứ diện đều có 6 mặt đối xứng. Mỗi mặt đều chứa 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện

Cách vẽ tứ diện đều

Bước 1: Đầu tiên các bạn hãy xem hình tứ diện đều là môt hình chóp tam giác đều ABCD.
Bước 2: Tiến hành vẽ mặt là cạnh đáy ví dụ là mặt BCD.
Bước 3: Tiếp theo các bạn tiến hành vẽ một đường trung tuyến của mặt đáy BCD. Ví dụ đường trung tuyến này là BM.
Bước 4: Sau đó các bạn tiến hành xác định trọng tâm G của tam giác BCD này
Bước 5: Tiến hành dựng đường cao.
Bước 6: Xác định điểm A trên đường vừa dựng và hoàn thiện hình tứ diện đều.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com