Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

Mẫu số: 01-3/ĐNHT – Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số … ngày …)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ….đến…

[02] Tên người nộp thuế:………………………….…………………………….…………

     [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế:……………………………………………………………………..

     [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Hợp đồng xuất nhập khẩu Tờ khai hải quan Chứng từ thanh toán qua ngân hàng/Văn bản xác nhân với nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ
 

Hợp đồng xuất khẩu

 

Hợp đồng nhập khẩu

 

Hình thức thanh toán

 

Xuất khẩu

 

Nhập khẩu

Số Ngày Số Ngày Số Ngày Số Ngày Số Ngày Số tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 

Các tài liệu khác (nếu có):………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………….

Chứng chỉ hành nghề số:……….

Ngày ……… tháng……. năm …………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com