Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

Mẫu số: 01-4/ĐNHT – Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số … ngày …)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ….đến…

[02] Tên người nộp thuế:………………………….…………………………….…………

     [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế:……………………………………………………………………..

     [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Văn bản chấp thuận dự án đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư Văn bản của Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài
Số Ngày Số Ngày Số Ngày Tổng số tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày ……… tháng……. năm …………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:……………………………… Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com