Mẫu Báo cáo danh mục sản phẩm quý của DNBH nhân thọ

PHỤ LỤC 9: BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)

BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ
CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  • Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

DANH MỤC SẢN PHM

Quý …năm…

STT Tên nghiệp vụ Tên sản phẩm đưc Bộ Tài chính phê chuẩn Tênthương mại (nếucó) Số côngvăn phê chuẩn của BTC, ngày phê chuẩn Công văn phê chuẩn sửa đi, b sung (nếu có) Ngàytriển khai Ngàydừngtriển khai
Sản phẩm bảo hiểm chính
               
               
               
               
               
               
               
               
Sản phẩm bổ trợ
               
               
               

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

…., ngày ... tháng năm …
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com