Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm

Mẫu số 04: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan quản lý

Tên Trung tâm

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)…..

Kính gửi:………………………………………………..

  1. Nhân sự của trung tâm
STTNhân sựPhân theo tổ chứcPhân theo trình độ CMKT
Lãnh đạo Trung tâmTư vấnGTVLDạy nghềThông tin TTLĐTổ chức, Hành chính, Kế hoạch/TCTrên ĐHĐại học, cao đẳngTHCNCNKTKhác
 Tổng số nhân viên         
1Biên chế         
2Hợp đồng lao động         
  1. Cơ sở vật chất
STTHạng mụcTổng sốTrong đó sử dụng vào các hoạt động
Tư vấnGiới thiệu việc làm, cung ứng lao độngThông tin thị trường lao độngDạy nghềKhác
1Tổng diện tích đất (m2)   
2Diện tích đất xây dựng (m2)   
3Diện tích đất sử dụng (m2)   
4Giá trị trang thiết bị (triệu đồng)   

III. Tình hình đầu tư

STTNguồn đầu tưTổng số (triệu đồng)Trong đó sử dụng vào các hoạt động
Tư vấnGiới thiệu việc làm, cung ứng lao độngThông tin thị trường lao độngDạy nghềKhác
1Nguồn tự có của Trung tâm   
2Nguồn từ địa phương, cơ quan chủ quản   
3Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm   
4Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dạy nghề   
5Nguồn từ các dự án, chương trình hợp tác quốc tế   
6Các nguồn khác (ghi cụ thể)   
Cộng    
  1. kết quả hoạt động
STTChỉ sốĐơn vị
1Tổng số người được tư vấnNgười
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
Chia ra:    + Tư vấn về việc làm 
                 + Tư vấn về học nghề 
                 + Tư vấn về chính sách chế độ lao động 
STTChỉ sốĐơn vị

 

 

2Tổng số người đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
                 + Lao động ngoại tỉnh 
3Tổng số người được giới thiệu việc làm
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
                 + Lao động ngoại tỉnh 
Tỷ lệ lao động đăng ký tìm việc làm được giới thiệu việc làm% 
4Tổng số người được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làmNgười
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
                 + Lao động ngoại tỉnh 
Tỷ lệ lao động được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làm% 
5Tổng số lao động do doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cung ứng/tuyển
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
                 + Lao động ngoại tỉnh 
6Tổng số lao động Trung tâm đã cung ứng/tuyển cho doanh nghiệp, tổ chức 
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                  + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật
                 + Lao động ngoại tỉnh 
7Tổng số lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụngNgười
 Trong đó: + Phụ nữ
                 + Người tàn tật 
                 + Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
                 + Lao động ngoại tỉnh 
Tỷ lệ lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng% 
8Số doanh nghiệp, tổ chức mà Trung tâm khai thác thông tin thị trường LĐDN, TC
 Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
9Số DN, tổ chức được Trung tâm cung ứng thông tin thị trường LĐDN, TC
 Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
10Tổng số người được đào tạo nghềNgười
 Trong đó: + Trung tâm tự đào tạo
                 + Liên kết đào tạo 
                 + Đào tạo theo địa chỉ  
11Số người được Trung tâm đào tạo đăng ký tìm việc làm qua Trung tâm
12Số người được Trung tâm đào tạo tìm được việc làm qua Trung tâm
13Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ của Trung tâmDN, TC

……, ngày….. tháng….. năm….

Giám đốc Trung tâm

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Báo cáo sáu tháng đầu năm, Trung tâm chỉ báo cáo phần I và phần IV
  • Gửi 01 bản báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com