Mẫu Sổ đăng ký cổ đông

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  ………………

———————-

Số:         /TB-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

 SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số ……….ngày ………..tháng …….. năm ………….và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

   

 • Căn cứ Điều lệ công ty ……………..

 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

 1. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )

Tổng số cổ phần: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

 • Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

   

 • Cổ phần chào bán: …………. cổ phần

Loại cổ phần:

 • Cổ phần phổ thông: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

   

 • Cổ phần ưu đãi: ……………….cổ phần

 1. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:
STT Họ và tên Số CMND Quốc tịch Hộ khẩu thường trú Số cổ phần Loại cổ phần Ngày mua cổ phần
 

 

1

             
 

 

2

 

 

3

             

 

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN……………

 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com