Mẫu Đơn đề nghị công bố mở cảng cá

PHỤ LỤC 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……., ngày…..tháng…..năm……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ

Kính gửi:………………………….

Ban quản lý cảng cá: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………. Số Fax…………………………………………….

Đề nghị được công bố mở cảng cá: …………………………………………………………….

Thuộc xã (phường): ………………….. huyện (quận): …………………………………….

Tỉnh (thành phố): ……………………………………………………………………………………….

  1. Tên cảng, loại cảng cá: …………………………………………………………………………..
  2. Địa chỉ, vị trí tọa độ của cảng cá: ……………………………………………………………..
  3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng: ……………………..
  4. Độ sâu vùng nước đậu tàu, chiều dài cầu cảng: …………………………………………
  5. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng: …………………………………………………..
  6. Năng lực bốc dỡ hàng hóa và các dịch vụ nghề cá của cảng cá: ………………….
  7. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: ……………………………………………………….

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./.

 

 

GIÁM ĐC CẢNG CÁ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com