Mẫu Đơn đề nghị đóng cảng cá

PHỤ LỤC 2: ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CẢNG CÁ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

….., ngày…..tháng…..năm…..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CẢNG CÁ

Kính gửi:……………………………..

Ban quản lý/Chủ đầu tư cảng cá: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Đề nghị quý cơ quan xem xét việc đóng cảng cá, cụ thể như sau:

  1. Tên cảng cá: …………………………………………………………………………………………..
  2. Địa chỉ, vị trí tọa độ cảng cá: …………………………………………………………………….
  3. Lý do đóng cảng cá: ………………………………………………………………………………..
  4. Thời gian bắt đầu đóng cảng cá: ………………………………………………………………

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. BAN QUẢN LÝ GIÁM ĐC
(hoặc chủ đầu tư)
(K
ý, ghi rõ họ tên, đóng du)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com